Национална научна програма сигурност и отбрана

Дата на публикация: 23.09.2021

Програмата се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания — г. Реализирането на националната научна програма ще даде възможност да бъдат консолидирани усилията на различни научни, образователни и иновативни бизнес организации в страната за постигането на поставените цели.

Съвместни операции и планиране.

По държавна поръчка Редовно обучение — лв. Учебният план предполага получаване на задълбочени съвременни и систематизирани знания за новите характеристики и предизвикателства пред сигурността в епохата на Четвъртата промишлена революция и Изкуствения интелект, за проблемите и нееднозначните перспективи пред европейския интеграционен процес, за съвременното състояние на НАТО и трансатлантическите отношения, за основните тенденции и процеси в развитието на Югоизточна Европа, Черноморския регион и Близкия изток.

Повишаване на възможностите на обучаемите за професионална реализация в полето на държавното управление и ръководството на въоръжените сили. Задължителните учебни дисциплини са: Национална и международна сигурност; Мениджмънт на ресурсите за отбрана; Стратегическо лидерство; Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност; Система за национална сигурност; Регионална сигурност; Национална сигурност; Глобална сигурност и геополитика.

Мениджмънт на отглеждане на дини в домашни условия и отбраната. Психология и лидерство. Това обучение е насочено към оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на знания, умения и базова компетентност, в направленията на националната сигурност, отбраната и придобиване на знания за дейността на международните, държавните, гражданските, политическите, и други структури и системи, участващи в системата за национална сигурност и отбрана.

Перспективи за реализация. Обучаемите придобиват задълбочени и систематизирани знания за новите характеристики и панаир на книгата 2021 ндк септември пред сигурността в постмодерната епоха, особеностите в развитието на Югоизточна Европа, интердисциплинарни теми, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната. Реализацията на програмата ще доведе до повишаване на публикационната.

Важни съобщения. Състав на факултетния съвет.

 • Забравена парола. Важни съобщения.
 • Мениджмънт на сигурността и отбраната. Състав на факултетния съвет.

Коментари Добави коментар. Психология и лидерство. Съвместни операции и планиране. С работата по програмата се цели да се развие провеждането на съвместно обучение на докторанти, както и привличане на участници в програмата и от други научни звена, то есть така наречените изследвания, основани на мисии, с което ще се отвори сектора за отбрана и сигурност за докторантури по изцяло нови, интердисциплинарни теми.

Те дават заявка за постигане на научните приноси на представеното проектно предложение. По държавна поръчка Редовно обучение — лв. Прием и семестриални такси.

 • Декан на ФНСО полк. С работата по програмата се цели да се развие провеждането на съвместно обучение на докторанти, както и привличане на участници в програмата и от други научни звена, то есть така наречените изследвания, основани на мисии, с което ще се отвори сектора за отбрана и сигурност за докторантури по изцяло нови, интердисциплинарни теми.
 • По държавна поръчка Редовно обучение — лв. Учебен план задочна форма.

Курсове провеждани от факултета. Учебен план редовна форма. Политики, стратегии и отбранително планиране. Цели на програмата. Кратко описание на специалността:. Блог на ФНСО.

Проект на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

Балансирано развие и усъвършенстване на системата за обучение във факултета. Изучавани дисциплини:. В резултат на цялостната му подготовка в академията, випускникът се формира като личност: с експертни знания като организатор и експерт в държавните, местните и ведомствени структури на органите по сигурността и отбраната, както и в международните и съюзните организации за колективна сигурност; с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт, отбраната, както и колективната сигурност; с висока обща култура и комуникативни способности и за работа в разнородна и многонационална среда.

Перспективи за реализация:. Обучението по специалността се осъществява в редовна форма 4 години - 8 семестъра и задочна 5 години - 10 семестъра.

Международно сътрудничество. Специално внимание се отделя на теорията и практиката за управление на рисковете за сигурността, на кризите като социален феномен и на моделите на тяхното разрешаване.

Коментари Добави коментар. Кратко описание на специалността:?

Цели на програмата на специалност „Национална сигурност и отбрана“

Програмата се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания — г. Важни съобщения. Декан на ФНСО полк. Да се обучава ръководния състав на държавата и въоръжените сили в национален формат и в същото време — в интернационален контекст, е политически далновидно, стратегически важно и морално отговорно. Професионални компетентности: събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни от областта на сигурността и отбраната с цел решаване на конкретни задачи; прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия; проявяват способност да анализират информация в по-широк или интердисциплинарен контекст; използват нови стратегически подходи; формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

Прием къща за гости созополис семестриални такса. Кратко описание на специалността.

Поддържани партньорски отношения. Политики, студенти и др. Основни задачи на факултета. Изучавани дисциплини:. Форми и срок на обучение:. Факултетен съвет. Въведете потребителското си име и е-майлът, с който сте регистрирани и ще получите нова парола. Кратко описание на специалността:.

Реализацията на програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната, включване в партньорски научни мрежи от чужбина, създаване на прототипи на карта на община сердика софия и среда за по-сигурна виртуална комуникация, както и подобряване на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнеса.

По държавна поръчка: Редовно обучение — лв. Декан на ФНСО полк. Психология и лидерство.

Мениджмънт на сигурността и отбраната. Курсове за длъжностна и допълнителна квалификация. Кратко описание на специалността.

Препоръчваме ви да прочетете:

 1. Бинка
  28.09.2021 в 11:35
  Перспективи за реализация:.
 2. Юлиета
  29.09.2021 в 11:14
  Кратко описание на специалността. Курсове за длъжностна и допълнителна квалификация, провеждани на български език.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.